ORİON EĞİTİM VAKFI

Orion Eğitim Vakfı ve Özel Piri Reis Okulları, Milli Eğitim Bakanlığı'nca sekiz yıllık zorunlu eğitim yasasının yürürlüğe konması sonrası başta Saint-Joseph Fransız Lisesi olmak üzere tüm liselere alt yapı oluşturmak amacı ile İclâl Kardıçalı, Esat Kardıçalı, Lucien Arkas, Ahmet Tükel, Jak Kaya, Frère Pierre Caporal, Yann de Lansalut, Hasan Denizkurdu, Hervé Giraud ve Selim Bonfil tarafından 1998 yılında kurulmuştur.


Soldan: Selim Bonfil, Frère Pierre Caporal, Yann de Lansalut, Esat Kardiçalı, İclal Kardiçalı, Jak Kaya, Lucien Arkas, Hasan Denizkurdu, Ahmet Tükel.

Vakfın amacı Atatürk İlkeleri doğrultusunda Türk Gençliğine eğitim alanında hizmet vermektir. Hedefimiz çok dilli eğitimin yanı sıra ezbercilikten uzak çağdaş bir eğitim yoluyla, okumayı seven, özgür düşünen, akılcı, araştırmacı, bilgili, bilinçli, yaratıcı, duygusal zekası gelişmiş, analiz yetisine sahip, kendisi ile barışık iyi insan yetiştirmektir.

Özel Piri Reis Okulları dünya vatandaşı öğrenciler yetiştirir. Bu amaçla özellikle yabancı dil eğitiminde öğrenilen dilin kültürünü yarattığı doğal ortamlarda öğrencilerine sunar. Eğitim ve öğretimde aktif ve öğrenci merkezli bir yaklaşımla araştırma, yorumlama, paylaşma, yaratıcılık ve sorumluluk duygusunu geliştirmeyi hedefler. Anasınıfından başlayan yoğun bir Fransızca eğitiminin yanı sıra anaokulundan itibaren ikinci yabancı dil olarak İngilizce, ortaokulda ise üçüncü yabancı dil olarak İtalyanca öğretilmektedir. Öğrencilerin bilgi düzeylerini arttırmak ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla ders saatleri dışında değişik sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenir. Orion Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen değişik formasyon ve eğitimler ile eğitim kadrosunun sürekli olarak kendisini yenilemesi ve vakfın hedeflerine ulaşması sağlanır.

Orion Eğitim Vakfı, öğrencilerin orta ve yükseköğretim hayatlarını da yakından takip eder. Onların eğitimlerine en iyi şekilde devam etmelerini sağlamak için yurtiçinde ve yurtdışındaki öncü eğitim kurumları ile işbirliği yapar. Bu işbirliğinin en güzel örneği bir bütün olduğumuz Saint Joseph Fransız Lisesi’nin gelişip güçlenmesini sağlamak için kurulmuş olan İzmir Bizim Okul Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı ile yapılan işbirliğidir. İzmir Bizim Okul Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı, Özel Piri Reis Okulları’ndan sonra Saint Joseph Fransız Lisesi’ne devam eden öğrencilerin yüksek öğrenimlerini Fransa’da sürdürebilmeleri için okul seçiminden yurt bulmaya, Fransa’daki bürokratik işlemlere kadar çeşitli konularda yardımcı olmak için imkanlarını etkin bir şekilde kullanır (Ayrıntılı bilgiyi http://bizimokul.org.tr/faaliyetlerimiz/ adresinde bulabilirsiniz).

img