BİZİM OKUL VAKFI

bizimokuldernek

İzmir Bizim Okul Eğitim, Sağlık ve Kültür Vakfı, İzmir Saint-Joseph Fransız Lisesi’nin güçlenmesi, gelişmesi ve fiziki ve sosyal olanakları ile modern bir kurum haline gelmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bir vakıftır. Kurucu üyelerinin hemen hemen tamamının İzmir Saint-Joseph mezunu olduğu Vakıf, aynı zamanda eski ve yeni mezunlar arasında dayanışmayı arttırarak bu kurumda yetişmiş mensuplarla gelecek kuşaklar arasında köklü ve sarsılmaz bağların oluşmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Temel faaliyetler:

Frankofon ülkelerde eğitim görmek isteyen İzmir Saint-Joseph Lisesi öğrencilerine, yükseköğrenim kurumlarına kabulleri sonrasındaki süreçte destek olmak.
Fransa’da okuyan İzmir Saint-Joseph Lisesi mezunu öğrencilerin tanışıp birbirlerine destek olmaları için aracı olmak.
Başta Saint-Joseph olmak üzere, İzmir’de Fransızca eğitim veren kurumlardaki öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler düzenlemek.

Projeler:

- Yuvaya Dönüş Projesi
Bu proje ile özellikle matematik ve fen bilimleri alanlarına yönelik Fransızca eğitim veren öğretmen ihtiyacına destek olunması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında tercihen İzmir Saint-Joseph Lisesi mezunu olup yükseköğretimleri sonrası bu alanlarda öğretmenlik mesleğini tercih eden öğrencilere mezuniyetleri sonrasında Fransa’da dil eğitimi almalarına yönelik 10 aya kadar burs verilmesi planlanmıştır.

- Ortak Diploma Projesi: ECAM Mühendislik Okulu/Yaşar Üniversitesi
İzmir Bizim Okul Eğitim, Sağlık ve Kültür Vakfı ve ECAM Vakfı arasında imzalanan İşbirliği Protokolü çerçevesinde, ECAM (Graduate School of Engineering) Mühendislik Okulu ile İzmir Yaşar Üniversitesi arasında “Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü” kapsamında bir program oluşturulmuştur. Fransızca ve İngilizce olmak üzere çift dilde eğitim verilecek program kapsamında Lisans seviyesinde 2+2: Ortak diploma (Tr-Fr), Yüksek lisans seviyesinde 1+1: Çift diploma (Fr-Tr) programı yürütülecektir. Programın hayata geçmesi için YÖK onayı beklenmektedir.

Vakıf hakkında daha fazla bilgi için http://bizimokul.org.tr/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

img